DATA SMARTLIFE

Verejný cloud neznamená koniec investícií do lokálnej infraštruktúry.

Verejný cloud neznamená koniec investícií do lokálnej infraštruktúry.

Investície firiem do verejného cloudu a lokálnej infraštruktúry rastú súmerne, pre 90% IT manažérov zostáva lokálna infraštruktúra kritickou súčasťou IT stratégie, hovorí štúdia IBM, ktorá mapovala aktuálne priority 350 IT manažérov v oblasti verejného cloudu.

 

Väčšina IT manažérov z prieskumu IDC očakáva, že ich spoločnosti budú v najbližších 24 mesiacoch investovať viac financií do cloudovej infraštruktúry. 8 z 10 respondentov tiež predpokladá, že ich organizácie zvýšia investície do IT infraštruktúry mimo verejného cloudu.

 

Agilita a zabezpečenie sú ďalšími krokmi v hybridnom cloude.

IBM zavádza v rámci cloudovej platformy otvorené štandardy a otvorený zdrojový kód. Zámer je vytvoriť integrovanú hybridnú cloudovú platformu, ktorá prinesie podnikom lepšie zabezpečenie, spoľahlivosť a flexibilitu.

 

Koncept IBM hybridnej infraštruktúry je postavený na 4 pilieroch:

 

Bezproblémová hybridná cloudová platforma

Otvorené štandardy a otvorené zdrojové kódy tvoria základ pre bezproblémovú hybridnú cloudovú platformu, ktorú je možné nasadiť kdekoľvek.

 

Flexibilita a škálovateľnosť

IBM hybridná platforma umožňuje flexibilnejšie, škálovateľné výpočty. Zjednocuje a spája lokálne IT prostredie s prakticky neobmedzeným výpočtovým výkonom a jeho využitím v biznise.

 

Rýchlosť vďaka automatizácii

Zavedenie hybridných cloudov je mimoriadne jednoduché. Hybridné cloudy zároveň predstavujú bezpečnú platformu na automatizáciu. Využite umelej inteligencie pomôže automatizovať základné úlohy, ako je modernizácia aplikácií, detekcia zraniteľnosti v kóde a riešenie problémov so spoľahlivosťou IT.

 

Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

IBM poskytuje vývojárom a zodpovedným pracovníkom v oblasti bezpečnosti technologické a odborné zázemie pri zabezpečení a dodržiavaní predpisov naprieč celým protokolom, od hardvéru cez hybridnú cloudovú platformu až po SecDevOps.

 

IBM Cloud Pak pre jednoduchú, rýchlu a konzistentnú správu hybridných infraštruktúr

 

IBM Cloud Pak predstavuje set riešení na princípe kontajnerizácie, ktoré sú určené práve pre hybridné cloudy. Boli vytvorené s cieľom zjednodušiť správu kontajnerov a modernizovať aplikácie vo firme. Tieto riešenia podporujú digitálnu transformáciu vo firmách. Pomáhajú automatizovať komplexné procesy, optimalizujú čas na prácu zamestnancov a pomáhajú vytvárať zmysluplné zákaznícke služby. IBM Cloud Pak je postavené na Red Hat otvorenej hybridnej cloudovej platforme OpenShift.

 

Viac informácií:

IBM Cloud Pak z technologického pohľadu

IBM Cloud Pak pre dáta

IBM Cloud Pak z pohľadu integrácie

IBM Cloud Pak pre aplikácie

 

Comments are closed

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak