DATA

360 ̊ pohľad na dáta vďaka IBM Cloud Pak for Data

360 ̊ pohľad na dáta vďaka IBM Cloud Pak for Data

Zatiaľ čo dočítate túto vetu, na svete sa vytvorí 13,6 MB nových dát, ktoré prislúchajú na každého jedného človeka.
3 min čítania

 

Denne vytvoríme 2,5 kvintilión (10 na 30) bytov nových dát a tento objem nestále narastá. Pri tomto raste už nepostačujú tradičné metódy pre správu dát. To je jeden z dôvodov, prečo sa stále viac firiem zaujíma o nové technológie, ktoré k správe dát pristupujú otvorene a flexibilne.

 

Jednou z revolučných technológií postavenej na princípe integrovanej cloudovej architektúry je IBM Cloud Pak for Data.

 

Dátové výzvy dnešných dní

Pozrime sa najskôr na to, aké možnosti majú dnes firmy v oblasti analýzy dát, a ako k týmto dátam pristupujú.

 

Výzva 1 – Neprepojené systémy

Firmy majú technológie od rôznych dodávateľov, ktoré nie sú navzájom prepojené. Výsledkom je, že firmy dnes nie sú pripravené analyzovať svoje dáta uložené vo rôznych systémoch a „čítať“ ich v súvislostiach. Je to nevýhoda najmä v časoch, kedy je potrebné spraviť rýchle rozhodnutia.

 

Výzva 2 – Rôzne zdroje a platformy

Cenným zdrojom informácií sú okrem interných dát (stále často uložených len v jednoduchom Excel súbore na lokálnych počítači) aj údaje z externého prostredia – sociálne siete, správanie sa a preferencie zákazníkov v prostredí internetu. Kombinovať a analyzovať tak rozmanité dáta bez adekvátneho technologického zázemie je v dnešnej dobe prácne a náročné na zdroje a čas.

 

Výzva 3 – Čas

IT predstavuje pri analýze dát úzke hrdlo a nie je pripravené poskytnúť všetky dáta, až 60% času investujeme do toho, aby sme dali dokopy dáta, ktoré chceme analyzovať namiesto toho, aby sme v nich našli pridanú hodnotu pre biznis.

 

Riešenie? IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data je jednotná platforma, ktorá umožňuje:

  • zber dát aj bez potreby ich migrácie,
  • 360 ̊ pohľad na dáta s podporou Machine Learaning technológií, vrátane 40 analytických nástrojov a šablón pre rôzne biznis scenáre
  • bezpečnú správu dát
  • cloudové technologické zázemie vrátane integrácie s celým spektrom Red Hat nástrojov

 

IBM Cloud Pak for Data je postavené na princípe orchestrácií a cloudu a spája celé spektrum analytických technológií od rôznych výrobcov. Je flexibilné, jednoducho sa prispôsobí individuálnym potrebám firmy a vďaka API je pripravené na integráciu s open source platforiem či riešeniami tretích strán.

 

Investovali ste už do cloudového riešenia na inej technológií? Žiaden problém. IBM Cloud Pak for Data je pripravené aj na alternatívne cloudové platformy, vrátane Microsoft Azure, Google Cloud alebo AWS.

 

Biznis pohľad na IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data zaradil Forrester medzi svetových lídrov vo svojom aktuálnom hodnotení technológií pre analýzu dát. Podľa správy, ktorú vydal Forrester vo februári 2020 predstavuje toto riešenie aj zaujímavý biznis aspekt.

  • Zníženie ETL požiadaviek o 25% až 64%
  • Virtualizácia dát s 40-násobne rýchlejším prístupom
  • Nižšie nároky na správu infraštruktúry o 65% až 85%

 

Kompletná správa Forrester: https://www.ibm.com/downloads/cas/V5GNQKGE

 

IBM Cloud Pak for Data v kocke:
Jednotná platforma
Špičková virtualizácia dát
Správa dáta
Jednotné dáta a AI služby

 

Viac info o IBM Cloud Pak for Dáta

Comments are closed

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak